حمیدرضا احراری

کارآفرین و توسعه دهنده کسب و کار

مشاور ارشد مدیریت دارایی‌های فیزیکی

مربی و منتور رشد و یکپارچگی

حمیدرضا احراری

کارآفرین و توسعه دهنده کسب و کار

مشاور ارشد مدیریت دارایی‌های فیزیکی

مربی و منتور رشد و یکپارچگی

نوشته بلاگ

حوادث کار – هرگز در اطراف ماشین آلات زانو نزنید!

مرداد ۶, ۱۳۹۹ عمومی

قربانی در این قسمت از حوادث کار یک کارشناس سطح سنجی با بیش از ۱۰ سال سابقه بوده است که در روز حادثه مجهز به تمامی تجهیزات ایمنی از قبیل یک روپوش با رنگ و علائم کامل، گوشی و کلاه سخت در سایت حاضر شده است. دستگاه گریدر مجهز به بوق دنده عقب بوده است و راننده آن آینه ها را چک کرده است. هر دو نفر مشغول به کار بر روی یک محوطه پارکینگ بوده اند. تیرچه ها کوبیده شده بودند و گریدر مشغول پخش گراول بوده است. مسئول چک تسطیح روی زانو خم شده بود تا گراول های شل را مرتب کرده و متوجه پرچم پاره شده یکی از تیرچه ها شد. دقیقاً در زمانی که راننده گریدر دستگاه را در دنده معکوس قرار داد او به سمت تیرچه رفت. کارشناسان حادثه بر این باورند که کارشناس تسطیح کاملاً بر پرچم تمرکز داشته بگونه ای که متوجه بوق دنده عقب گریدر نشده است.

در زمانی که کارشناس تسطیح به پرچم آسیب دیده رسید، زانو زد تا آن را تعویض کند. همین وضعیت باعث شد تا راننده گریدر دیگر قادر به رویت وی نباشد. در چنین وضعیتی دستگاه با دو چرخ عقب از روی کارشناس تسطیح عبور کرد که باعث صدمات جدی به وی شد.

C:\Users\AfterSales-1\Desktop\تصاویر\Untitled.jpg

چگونه می‌شد از بروز این حادثه جلوگیری نمود؟

  • اگر دستگاه به دوربین دید عقب مجهز می‌بود احتمال بروز چنین حادثه ای کم می‌شد.
  • اگر سیستم های هشدار نزدیک شدن به اشیاء بر روی چنین دستگاه هایی نصب شود قطعاً می تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند. سوئیچ ها و سنسورهای فاصله سنج از جمله تجهیزات موثر در این زمینه می‌باشد.
  • باید اطمینان حاصل نمود که صدای هشدار دنده عقب چنین دستگاه هایی به اندازه کافی بلند هست که از سایر صداهای موجود در یک کارگاه عمرانی قابل شناسایی باشد.
  • در صورتی که صدای هشدار دنده عقب به شدت کافی نیست باید حتماً از لامپ ها با نور کافی استفاده نمود.
  • زبان اشاره میان راننده و کارگران اطراف دستگاه بسیار حائز اهمیت است، ارائه آموزش های کاربردی در این خصوص قطعا می تواند به افزایش میزان ارتباط میان راننده و افراد مشغول در اطراف دستگاه منجر گردد.
  • می‌توان از چراغ دستی یا علائم دیگر برای ارتباط اشاره ای بهتر میان راننده و کارگران اطراف دستگاه استفاده نمود.
  • برگزاری دوره های توجیهی برای شناسایی و آموزش نقاط کور اطراف ماشین آلات به کارگران از دیگر روش های موثری است که می‌تواند چنین حوادثی را کاهش دهد.
  • به عنوان یک شعار مشخص این جمله را در کارگاه تکرار کرده و به افراد آموزش دهید که هیچ گاه در کارگاه ها و در اطراف ماشین آلات خم نشده و یا زانو نزنند. اگر خواستند چنین کاری انجام دهند ابتدا بایست اطمینان حاصل کنند که به اندازه کافی از ماشین آلات و مسیر آن‌ها فاصله گرفته اند.

 

درج دیدگاه