حمیدرضا احراری

کارآفرین و توسعه دهنده کسب و کار

مشاور ارشد مدیریت دارایی‌های فیزیکی

مربی و منتور رشد و یکپارچگی

حمیدرضا احراری

کارآفرین و توسعه دهنده کسب و کار

مشاور ارشد مدیریت دارایی‌های فیزیکی

مربی و منتور رشد و یکپارچگی

عمومی

تیر ۳۱, ۱۳۹۹ تاثیر تنظیمات دامنه و فرکانس ارتعاش درام غلتک، بر روی میزان و کیفیت فشرده سازی

گردآوری و ترجمه: حمیدرضا احراری غلتک از پرکاربردترین ماشین آلات راهسازی محسوب می شود. از این دستگاه برای فشرده سازی…