حمیدرضا احراری
مدرس و مشاور نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات سنگین
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حمیدرضا احراری
مدرس و مشاور نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات سنگین

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مرداد 6, 1399
اپراتوری ماشین‌آلاتایمنی، بهداشت و محیط زیست

میانبرهای قاتل! تجربه بهترین آموزگار آدمیست. همچنین تجربیات میتوانند باعث شوند که کاربران دستگاه ها دچار احساس اعتماد بنفس بیش…

مرداد 6, 1399 حوادث کار – یک گیوتین هیدرولیکی!
ایمنی، بهداشت و محیط زیست

در بسیاری از شرکت های عمرانی کوچک و متوسط، کاربران دستگاه علی رغم محدودیت هایی که ممکن است بلحاظ فنی…

مرداد 6, 1399 هوش مصنوعی ، ابزاری در خدمت افزایش ایمنی و بهره‌وری
ایمنی، بهداشت و محیط زیست

بکارگیری هوش مصنوعی توسط یک پیمانکار برای تهیه ساز و کار پیش بینی حوادث کارگران   با بکارگیری تکنولوژی های…

مرداد 6, 1399 حوادث کار – هرگز در اطراف ماشین آلات زانو نزنید!
اپراتوری ماشین‌آلاتایمنی، بهداشت و محیط زیست

قربانی در این قسمت از حوادث کار یک کارشناس سطح سنجی با بیش از 10 سال سابقه بوده است که…